Туристическият информационен център към Община Търговище
Туристическият информационен център към Община Търговище бе създаден в резултат на проект по Програма Фар на тема: „Развитие и промоция на пазарен културно- туристически продукт в община Търговище”, а оборудването на помещенията се извърши в рамките на проект „Изграждане на Общински консултативен съвет по туризъм” по Програма „Обществен форум”.
По тази програма се създаде и „Местно туристическо сдружение”- Търговище съгласно Закона за туризма и Закона за юридическите лица с нестопанска цел и по решение на Консултативния съвет стопанисва Туристическия информационен център.


Целите на ТИЦ се изразяват в следното:
- се осъществява посредническа функция между хотелиери, ресторантьори, туроператори, музеи, Община и други, занимаващи се в сферата на туризма.
- се осигурява много добро информационно обслужване на туристите, посетителите и гражданите на гр. Търговище.
- се предлагат създадените туристически маршрути и се разработват други на територията на общината.
- се популяризира културно-историческото наследство и природните забележителности на региона.
- се рекламира новосъздадената туристическа дестинация- Търговище чрез изготвяне на рекламни материали- дипляни, карти, брошури и др.
- се организират посещения на туроператори с цел популяризиране на туристическия потенциал на гр. Търговище.


Туристическият информационен център предлага:
Информация за:
- туристическите обекти както в община Търговище, така и на територията на България и чужбина;
- места за настаняване /хотели, хижи, вилни селища, почивни станции, къмпинги и др./ и резервация;
- заведения за хранене и развлечения;
- центрове за балнеоложки услуги;
- археологически, исторически и природни забележителности; -
- различни туристически маршрути на територията на общината и на цялата страна.


ТИЦ разполага със :
- зала за обучение /с парно отопление/, в която могат да се провеждат различни мероприятия: семинари, събрания, конференции и др. Тя разполага с 30 места за сядане, възможност за презентации – мултимедия.- заведение, предназначено за кафе- пауза на ползващите залата за обучение. Има топла връзка между двете помещения.
- зала за туристическа информация, в която има постоянна изложба- базар”Талантът на Търговище”. Представени са уникални експонати на търговищки художници и приложници / картини, дърворезба, сувенири, плетива и др. /Туристическият информационен център се намира в центъра на града, в близост до местни, държавни и културни институции.
Адрес: ул. „Св.св. Кирил и Методий” №4, тел: 0601/6 34 65
Здравей

Онлайн

© 2013 Туристически Информационен Център Търговище Всички права запазени